Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Vlčí jámy 

Na svahu Blatenského vrchu se nachází chráněná přírodní památka – VLČÍ JÁMY.

Vlčí jámy jsou jedním z pozůstatků po těžbě cínových rud, dolu Wolfgang. Vznikaly postupně. V 16. století zde byla až do hloubky 25 m vyhloubena rozsáhlá komora, jejíž strop se později zřítil. Časem se uvolnila hornina z boků a Vlčí jáma se ještě více rozšířila. Staré práce ze 16. století sahaly nejhlouběji 35 m pod povrch. V 18. století byla zdejší žíla nafárána až do hloubky 60 m pod povrchem a sestupkovitě dobývána až do hloubky 80 m pod povrchem, což byl na svou dobu značný rozměr. Dnes si můžeme tuto zajímavou přírodní a technickou památku prohlédnout z vyhlídky na počátku propadliny. Z horních bočních hran je možné spatřit zbytky starých chodeb a komínů, ve kterých se havíř mohl někdy jen stěží protáhnout.

Vlčí jámy Vlčí jámy Vlčí jámy

O několik desítek metrů výše se nachází další pozůstatek cínového dolu Jiří. I tento důl pochází ze 16. století. Jedná se o propadlinu táhnoucí se přibližně do vzdálenosti 150 m s otevřenou průrvou o délce asi 80 m. Místy je až 20 m hluboká a velmi úzká. Dnes je již částečně zasutá kameny uvolněnými z příkrých stěn. Podle historických pramenů totiž důl dosahoval hloubky až 50 m.

Vlčí jámyDnes je tato chráněná přírodní památka známá spíše pod názvem Ledová jáma. Vzhledem ke značné hloubce průrvy se zde vytváří zvláštní mikroklimatický režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu. V létě zůstává lehký teplý vzduch na povrchu a neklesá do průrvy. Naopak v zimě průrvu ochlazuje těžký chladný vzduch. a tak zde vzniká led, který na dně průrvy vydrží i přes léto. K jeho udržení přispívá i celková vysoká nadmořská výška lokality. Ve starých zprávách existuje dokonce zajímavý záznam, že zde bylo v r.1813 vytěženo šest fůr ledu pro ošetření raněných vojáků z bitvy u Lipska. V současné době můžeme sestoupit po schodech do úzké průrvy až do míst, odkud je možné spatřit i v letních měsících ledovou vrstvu.