Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Slavkovský les - Dlouhá stoka 
Dlouhá stoka je významná technická památka, protínající velkou část Slavkovského lesa. Byla dokončena v roce 1536, protože důlní činnost spotřebovávala stále více vody pro pohon strojů a zařízení a také zásoba dřeva v okolí Horního Slavkova a Krásna se stále ztenčovala a bylo proto třeba dopravit ho do báňských provozů ze vzdálených kynžvartských lesů. Trasa byla vyměřena důlním měřičem Rossmeislem a byla nazvána Flossgraben.
Flossgraben znamenal vysoce cílevědomý a promyšlený zásah do přirozeného vodního režimu. Vzhledem ke konfiguraci terénu šlo především o dobré měřičské vedení prací a udržování minimálního spádu jako záruky, že vody budou úspěšně dovedeny do potřebné nadmořské výšky a tím zajištěn smysl celého počínání. Značný rozsah práce spočíval mimo vlastní vyhloubení a vydláždění koryta rovněž ve vybudování poměrně mohutných nepropustných hrází a násypů na svazích. Celková délka vodního příkopu měřila 24,2 km.
V září 2003 zapsalo ministerstvo kultury Dlouhou stoku do seznamu kulturních památek.