Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Radošovský most 

Radošovský mostRadošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský prvně přijel do Čech v roce 1310. Jeho syn, císař Karel IV., udělil v roce 1364 městu Ostrovu (nad Ohří) právo k vybudování mostu a k vybírání cla ze vzácného zboží dováženého po zemské cestě, zejména z Porýní. Tato zemská stezka s připomíná již v roce 1220.

Dřevěný most na kamenných pilířích byl pořízen nákladem údajně 800 zlatých a prací poddaných z blízkého okolí právě v Radošově. Bohužel několikrát vyhořel, avšak vždy byl obnoven. Most byl znovu připomínán v roce 1576, 1639, nově postaven byl roku 1742, obnoven 1752 a opět 1756. V roce 1980 byla ukončena jeho velká oprava. Poslední požár v roce 1986 v několika hodinách však existenci unikátního mostu málem ukončil. V letech 1992 - 1993 Obec Kyselka vyhlásila pro obnovení této kulturní památky veřejnou sbírku, kde hlavní myšlenka této sbírky hlásala, že ten, kdo přispěje byť jen jednou symbolickou korunou, dokáže, že umí obdivovat, ctít, a pochopit význam tradic a dochovat historické dědictví. Na tomto účtu se během deseti let nastřádala částka v řádu desetitisících.

V letech 2000 - 2001 obec Kyselka zahájila z vlastních prostředků a prostředků sbírky přípravné projektové práce na Obnově historického dřevěného Radošovského mostu. Následně se podařilo získat i částečné dotace pro tento účel, byla zpracována projektová dokumentace a dne 24.4.2001 bylo zdejším stavebním úřadem vydáno stavební povolení, dne 9.července 2001 byl položen základní kámen obnovy Radošovského mostu. 17. října 2003 byl most opět otevřen. V roce 2004 se stal most „Stavbou roku Karlovarského kraje".