Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Porcelánka Loket 

Synové vídeňské rodiny Evžen a Rudolf Haidingerové se plánovitě připravovali na kariéru výrobců porcelánu. Po tříleté teoretické a provozní praxi v manufaktuře ve Vídni a po studijních cestách po keramických závodech v Německu, Francii a Holandsku založili na pozemcích v Lokti, které jejich matka zakoupila v roce 1815, porcelánku. Její vznik je charakteristický již změněnými podmínkami proti porcelánkám dřívějším. Po ztrátě některých ložisek bavorského kaolinu a v důsledku politické situace byla ve vládních kruzích věnována mimořádná pozornost možnostem využívání bohaté a kvalitní surovinové základny v českých zemích.
Bratři Haidingerové dostali pro výstavbu továrny v Lokti od vídeňské manufaktury půjčku. Továrna se navzdory finančním potížím v následujících letech dopracovala k vysoké úrovni produkce, oceněné v Praze v roce 1828 a 1831 stříbrnými medailemi (za bělost hmoty, čistotu glazury, eleganci forem a krásu dekorů), v roce 1836 medailí zlatou.

V době hospodářské krize, v letech 1873 až 1880 přešel majetek továrny na firmu Loketská společnost pro průmysl porcelánu a uhlí Springer a Oppenheimer, od roku 1884 pouze Springer &Co.Vynikající úrovni produkce, dosahovanou ve dvacátých a třicátých letech minulého století, pokračovala porcelánka v Lokti v tradici dobrého jména českého porcelánu, reprezentovaného v první etapě vývoje porcelánu v českých zemích především továrnami v Březové, Horním Slavkově a Klášterci. Do první etapy rozvoje výroby porcelánu, ukončené v roce 1815 výstavbou továrny v Lokti patří dále založení porcelánek v Praze a malé továrny ve Ždanově