Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Karlovy Vary - Pozemní lanové dráhy 

Veřejné dopravě v lázních sloužily tři pozemní lanové dráhy.

Jako první uvedena do provozu v roce 1907 dráha Divadelní náměstí - Helenin dvůr. Její trať je v celé délce (127 m) vedena tunelem - dosud v provozu.

V roce 1912 zahájen provoz na dráze Lázně I - Imperial. Provoz ukončen v roce 1959. Těleso tratě délky 126 m dosud zachováno.

Rovněž v roce 1912 zahájila provoz dráha Stará Louka - Výšina přátelství, jejíž trať má délku 451,6 m. Na trati je zastávka Jelení skok. Provoz zastaven v roce 1980, po rekonstrukci znovu zahájen v roce 1987.

V roce 1914 zahájena stavba ozubnicové dráhy Vřídelní ulice - vrch U tří křížů. I přes snahy nebyla trať dokončena.

Jako součástí nové kolonády Zámeckého pramene realizované v roce 1911 podle projektu vídeňského architekta F. Ohmanna vybudován osobní výtah na Zámecký vrch, původně se dvěma kabinami v kyvadlovém provozu. Rekonstruován v roce 1960. V souasné době probíhá obnova.