Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Městské muzeum v Horní Blatné 

Původní městské muzeum v Horní Blatné vzniklo již před rokem 1938 a zaniklo počátkem padesátých let.

V roce1977 vytvořilo Karlovarské muzeum novou expozici zaměřenou na těžbu cínu v Krušnohoří. K vidění jsou zde modely důlní techniky, mineralogické sbírky, cínové nádobí. Od roku 2001 bylo muzeum rozšířeno o malou regionální galerii. Muzeum je součástí naučné stezky Vlčí jámy.

Muzeum je umístěno v domě měšťanského typu z doby druhého rozkvětu obce v 18. století (datováno na portálu rokem 1754). Stavení je v přízemí zděné, patro je hrázděné. Západní průčelí je kryto šindelem, rovněž střecha, jež je polovalbová s prkenným štítem. Vstup do domu je bohatě profilovaný. Místnosti v přízemí jsou klenuté, a v jedné patrové místnosti je zachována štuková výzdoba. Prostor nad schodištěm uzavírá kazetový strop s profilovaným průvlakem a trámy.