Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Mar. Lázně - zásobování města vodou 
Mariánské Lázně byly od konce 19. století vybaveny dvojím rozvodem vody. Užitková voda přitékala z přehrady nad městem, první se sypanou hrází v českých zemích, realizované v letech 1894 – 1896 a zvětšené v roce 1908. pitnou vodu městu dodávalo několik pramenitých vodovodů. Největší z nich od roku 1930 přiváděl vodu z východního úpatí vrchu Dyleň potrubí délky 12,6 do vodojemu Carola. Od roku 1965 je voda z přehrady upravována.