Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Horní Slavkov - Porcelánka Haas&Čžjžek 

Počátek porcelánky v Horním Slavkově se datuje k r. 1792. Vznikla z popudu důlmistra císařských dolů na stříbro a cín Johanna Georga Pauluse. Ten po několika neúspěšných letech výroby porcelánu se svými dvěma společníky podnik prodává (1800) vdově po vedoucím porcelánky v Geře – Luise Sophii Greinerové, rozené Wolfart. Její podnikání nebylo také příliš úspěšné, obrat nastává až s příchodem jejího zetě slavkovského chirurga Johanna Georga Lipperta (1803), který si přizval za společníka důlmistra Wenzela Haase. Zásluhou hraběte Kolowrata byla oběma udělena výsada výroby porcelánu. Zaměstnávali v té době 21 lidí.
Porcelánka doznává velkého rozmachu, zřizuje si ve Vídni sklad zboží (1819), účastní se mnohých výstav a získává cenná ocenění.

V r. 1857 zaměstnává A. Haas svého synovce Johanna Baptistu Čžjžka z Vídně. Po smrti A. Haase se stává jeho nástupcem syn Georg Haas se společníkem B. Čžjžkem..

V letech 1924-1929 dosahovala výroba až 200 tun porcelánu měsíčně.

V r. 1930 vzniká akciová společnost Haas a Čžjžek s kapitálem 15 milionů korun. V letech 1931 – 1935 však dochází ke ztrátě odbytišť a úpadku firmy. Přichází hospodářská krize. Mírné zlepšení situace nastává před II. světovou válkou.
V roce 1937 byl závod postižen požárem.
V roce 1941 je akciová společnost podřízena komanditní společnosti. G. Haas s dvěma třetinami podílu a Roman Čžjžek s jednou třetinou. Společnost zaměstnává 390 zaměstnanců. V roce 1942 zemřela Olga Haasová a její syn Georg Haas ml. spáchal na Bítově v květnu 1945 sebevraždu.
24. října 1945 byla továrna Benešovými dekrety znárodněna. Od 1.7.1988 se stal závod v Horním Slavkově součástí státního podniku Karlovarský porcelán.

V roce svého 200. výročí založení byla slavkovská porcelánka prohlášena kulturní památkou. V současné době je společnost Haas & Czjzek opět samostatná a své výrobky prodává s tradiční značkou.