Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Březová - přehrada 

Stavbu přehrady na řece Teplá iniciovalo město Karlovy Vary po povodni s katastrofálními následky v roce 1890. Přehrada byla realizována v letech 1931-1935. První tížná betonová přehradní hráz v Čechách. V polovině 80. let 20. století pod hrází vybudována hydroelektrárna.

Hlavním účelem nádrže je ochrana města Karlovy Vary před povodněmi, zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Březová-odtok a zajištění periodických proplachů koryta pod hrází.

Vedlejším účelem nádrže je výroba elektrické energie, regulovaný chov pstruhových ryb, nadlepšování průtoků pod hrází VD Březová pro pořádání kanoistických závodů a výkon rybářského práva.