Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Blatenský vodní příkop 

Dobývání rud v Krušných horách na počátku 16. století nebylo možné bez vody. Z toho důvodu pověřily těžařské společnosti z Horní Blatné stavitele Štěpána Lenka výstavbou 12 km dlouhého vodního příkopu, kterým byla přivedena voda pro zásobování báňských a hutních provozů v Horní Blatné z povodí říčky Černé u Božího Daru.

Vodní příkop se vine po vrcholcích Krušných hor v nadmořské výšce 945-975 metrů od rašelinišť u Božího Daru, přes Rýžovnu, Bludnou a po severní straně Blatenského vrchu se stáčí nad Horní Blatnou. Po jeho dokončení nastal bouřlivý rozvoj těžby nejen v okolí Horní Blatné, ale i v celém území podél vodního díla.

Blatenský příkop byl na počátku 90. let minulého století téměř zničen - koryto bylo zaneseno, na mnoha místech byly porušeny ochranné hrázky a zničeny i betonové konstrukce. K současné obnově historického vodního díla vedly správce ZVHS důvody související s životním prostředím - humínové vody z Božídarských rašelinišť bylo nutné Blatenským příkopem zachytit a odvést mimo vodárenskou nádrž Myslivny, která je hlavním zdrojem pitné vody pro příhraniční obce. Projekt obnovy byl zpracován podle dochované archivní kolaudační dokumentace rekonstrukce z roku 1929, provedené tehdejším vodním družstvem v Horní Blatné.
Dnešní stavební práce na obnově trvaly od roku 1995 do roku 2001.