Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Pro návštěvníky kraje
TOP TEN
Ubytování
PraktickéExpand Praktické
Kulturní instituceExpand Kulturní instituce
LázeňstvíExpand Lázeňství
PřírodaExpand Příroda
Turistické cíleExpand Turistické cíle
Po stopách historieExpand Po stopách historie
Člověk mění tvář krajeExpand Člověk mění tvář kraje
Aktivní pohybExpand Aktivní pohyb
ZajímavostiExpand Zajímavosti
Obrazové prezentaceExpand Obrazové prezentace
Virtuální prohlídka kraje
Užitečné odkazy
Základní informace o Karlovarském kraji 

Karlovy VaryKarlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

Mapa Karlovarského krajeKarlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Jeho rozloha je 3314 km2, což činí 4,25% rozlohy České republiky. Z plochy kraje je 43,1 % pokryto lesy.

Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje.

Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známé jako vřídlovec a hrachovec, oba vylučované po tisíciletí z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.

Z větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.

mapa krajeKraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 132 obcí, které jsou dále členěny do 518 částí. Svou rozlohou (3 314 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze
4,2 % území ČR.
Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (54) a největším podílem žijících obyvatel v kraji (38,9 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. V kraji je celkem 37 měst. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2008 žilo celkem 99 131 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 76 617 obyvatel a ve městech chebského okresu 80 925 obyvatel. K 31. 12. 2008 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 308 403 obyvatel, což představuje 2,9 % obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres karlovarský, kde žilo celkem 119 923 obyvatel, z nichž 51,0 % (61 169) bylo žen.

Františkovy LázněAbsolutním počtem narozených (3 562 osob) i zemřelých (3 023 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li ale počet narozených na 1 000 obyvatel (11,5 osob), pak je Karlovarský kraj na 4. místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (9,8 osob) se Karlovarský kraj řadí na 2. místo, hned za kraj Vysočina. V roce 2008 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 4 871 osob a vystěhovalo se 4 456 osob a bilance byla kladná (415 osob). Celkový přírůstek byl v roce 2008 také kladný a dosáhl hodnoty 954 osob a řadí náš kraj na 11. místo v republice.


Čistá - důl Jeroným
Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2008 činila 7,62 % (12. místo v ČR) a oproti roku 2007 vzrostla o 0,30 procentního bodu. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okrese Cheb (6,89 %), pak v okrese Karlovy Vary (7,38 %) a Sokolov (8,71 %). Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2008 celkem 13 437 (o 462 více než v roce 2007) na 2 087 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Karlovy Vary (5 111 osob), dále v okrese Sokolov (4 534 osob) a nejméně v okrese Cheb (3 792 osob).

Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (6 324 osob, tj. 47,1 %) a vyučení a s nižším středním vzděláním a středním vzděláním bez maturity (4 825 osob, tj. 35,9 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 50 - 54 let (13,3 %) a nově věková skupina 20 - 24 let (13,0 %). Průměrný věk žadatelů o práci (39,0 let) se oproti minulému roku snížil o 0,9 roku. V kraji působilo v roce 2008 celkem 53 stavebních podniků

V kraji působilo v roce 2008 celkem 53 stavebních podniků s nejmenším podílem stavebních prací podle
dodavatelských smluv v ČR.
V roce 2008 bylo dokončeno 628 bytů, tj. o 85 více než v roce 2007. V rámci
kraje se nejvíce bytů na 1 000 obyvatel postavilo v okrese Karlovy Vary (2,7 bytu), nejméně v okrese
Sokolov (1,6 bytu).

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo
z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny.
V roce 2008 navštívilo náš kraj 679 996 hostů.
Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 2 205 hostů, druhá nejvyšší hodnota hned za krajem Hl.
m. Praha, která má tradičně nejlepší postavení v cestovním ruchu u nás. Podíl cizinců, kteří navštívili
v loňském roce náš kraj, byl 69,9 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (14 424,3) se Karlovarský kraj
v rámci České republiky umístil na 1. místě.

Zpívající fontána v Mariánských LázníchV souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Celkem je na území kraje 11 divadel, 26 kin a více jak 60 muzeí a galerií. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni.

Další informace a zajímavosti uvádí  Stručný popis Karlovarského kraje

(Zpracováno podle Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009,  která uvádí údaje z roku 2008)