Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Lázeňství a lázeňská místa
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Jáchymov
Františkovy Lázně
Lázně Kynžvart
Minerální prameny
Lázeňství v Karlovarském kraji 
Turistický portál > Česky > Pro návštěvníky kraje > Lázeňství > Lázeňství a lázeňská místa

Karlovy Vary   Mariánské Lázně  Jáchymov  Františkovy Lázně  Lázně Kynžvart

Trochu z historie lázeňství

Lázeňská péče pomáhá lidem k dosažení plnohodnotné kvality života.

LázeňstvíVyužitelné léčivé přírodní zdroje jsou zcela nerovnoměrně rozloženy po celém světě. Lázeňství, tak jak jej nabízí lázeňská zařízení v České republice, kdy s lázněmi je bezprostředně spojena i lékařská péče, zůstalo převážně záležitostí evropskou. Tradice lázeňství v českých a moravských zemích je sice podstatně mladší než v jižní Evropě a zemích středomořské oblasti, avšak přesto si naše lázeňství získalo mimořádný věhlas a to nejen v evropském povědomí.

První významnější lázeňská místa na území ČR vznikají od 14. století. K mohutnému rozvoji lázeňských míst potom došlo ve století 19., které je často v souvislosti s významnými lázněmi označováno jako „zlatý věk“ lázní. V současnosti je v České republice více jak 30 lázeňských míst se statutem „léčebné lázně“

LázeňstvíMinerální vody Českého masivu jsou nejčastěji uhličité vody, tzv. kyselky. V Karlových Varech se vyskytují převážně navíc jako termy (tj. vody s teplotou nad 20°C) a zde dosahují jejich teploty až přes 73° C.

Místem s největší koncentrací lázeňských míst v České republice je západočeská lázeňská oblast, která se rozprostírá většinou na území Karlovarského kraje. Nachází se zde 5 významných lázeňských center: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně Jáchymov a Lázně Kynžvart.

LázeňstvíJiž v dobách dávno minulých se voda používala nejen jako prostředek tělesné očisty, ale i pro potěšení a omlazení. První koupelny jsou známé již z Řecka i ze starověkého Říma. Zde lze najít kořeny lázeňství, které se později přeneslo také do Čech. Zpočátku se jednalo výhradně o koupele. Již od 14. století se provádělo nadměrné koupání v teplé minerální vodě, které trvalo mnohdy 10-12 hodin, i déle. To způsobovalo rozpraskání kůže, což mělo vést k vyplavení nemocí z těla. Od 16. století bylo lékaři také doporučeno pití minerální vody. Údobí dlouhotrvajících koupelí vystřídal další extrém – heroické pití neobyčejně velkého množství minerálních vod. To dosáhlo vrcholu v 18. století, kdy někteří pacienti popíjeli denně až 60 koflíků, což představovalo 6-8 litrů vody. Ta svým obsahem Glauberovy soli vyvolávala průjmy , od kterých se očekávala očista nemocného organismu.

K prudkému rozvoji lázeňství na bázi vědeckých poznatků a dlouholetých zkušeností došlo v 19. století. Mnoho tehdejších aplikací našlo své uplatnění i v současném moderním lázeňství. Dnešní klienti a návštěvníci lázní se již nemusí obávat drsných a vyčerpávajících metod léčení, užívaných v dávné minulosti. Současná úroveň lázeňství je v České republice jedna z nejvyšších na světě vůbec. Vyvinula se na základě dlouholetých zkušeností a vědeckých poznatků a je aplikována odborníky v oblasti lázeňské medicíny, kvalifikovanými lékaři - balneology a kvalifikovaným zdravotnickým personálem.